וובינרים לקהילת הרכב ללא עלות ובהרשמה מראש כחלק מחודש ההנדסה של לשכת המהנדסים.

קהילת רכב

להרשמה